Najgori oblik crne magije .


Sihiri ili kako se još nazivaju sihri ili sehari su jedan od najgorih oblika crne magije i vezani su za islamsku vjeru. Sihiri predstavljaju direktnu vezu izmedju Šejtana i osobe koja pravi sihire – Sihirbaza.

Oni koji su osijetili na sebi učinak ove veoma jake sile kažu da joj je se veoma teško oduprijeti. Obuzima dušu i tijelo i dijeluje tako da šejtan obuzima cijelo biće i njime upravlja, nanoseći mu nezamisliva zla i nesreće koje su namijenjene od strane osobe koja je sihir postavila (sihirbaz).Njih najčešće prave muslimanski sveštenici – Hodže.

Na sihire niko nije otporan ni imun.

Sihir se postavlja unutar kuće, ili na samom prilazu. Namijena može biti da razdvoji supružnike, porodicu, prijatelje ili da donese bilo koji drugi vid bola i patnje, pa i fizički.

Osim toga, Sihir se može postaviti i preko dijela odijeće, kože ili kose osobe kojoj se pravi. Neke od vrsta sihira su:

-sihir neplodnosti,
-sihir ljubavi,
-sihir bolesti,
-sihir priviđanja,
-sihir nemarnosti,
-sihir ludosti,
-sihir odgađanja ženidbe itd.