Oznaka Crna magija

Urok

Šta je Urok? Prema nekoj definiciji, urok predstavlja vid energije koja osoba posredno ili neposredno usmijerava najčešće preko očiju – pogledom (urokljivi pogled). Pogotovo na našim prostorima, riječ urok je nadaleko poznata, a i šire. Urok drugačije možemo nazvati kao…

Kletve i prokletstvo

Kada govorimo o kletvama, prvo treba da se osvrnemo na njihovu prirodu koja je čisto zlo. Po svom sadržaju one predstavljaju jake izlive energija koji su upućeni kroz snažne emocije i usmjerene ka žrtvi koja može biti pojedinac ili neka…